Sóc Trăng kết hợp nội, ngoại lực làm đòn bẩy phát triển kinh tế-xã hội

17:55 | 14/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu Sóc Trăng kết hợp nội, ngoại lực, hội nhập làm đòn bẩy phát triển kinh tế-xã hội, tự lực tự cường.
Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được khai mạc.
 
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.
 
Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và 346 đại biểu, đại diện cho các đảng viên của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng.
 
Sóc Trăng kết hợp nội, ngoại lực làm đòn bẩy phát triển kinh tế-xã hội - ảnh 1
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)
 
Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương biểu dương thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Sóc Trăng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua với những kết quả rất đáng mừng, với những chỉ tiêu, số liệu ấn tượng. Đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; nâng cao mức sống, chất lượng cuộc sống của nhân dân.
 
Là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây gặp rất nhiều khó khăn nhưng đến cuối nhiệm kỳ, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh chỉ còn 2,87%. Bộ mặt nông thôn Sóc Trăng đã thay đổi nhanh chóng.
 
Tỉnh có những đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính, xây dựng nguồn nhân lực, quan tâm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Đặc biệt, Sóc Trăng đã lai tạo, nhân rộng, phát triển được giống lúa ST25 - ngon nhất thế giới, đang rất nổi tiếng…
 
Ông Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng bộ Sóc Trăng cần tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, đây là di sản quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng; chăm lo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có sự đổi mới, đội ngũ có trình độ, năng lực đủ sức kế thừa, lãnh đạo để Sóc Trăng phát triển…
 
Tỉnh cần linh hoạt, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đề ra ở mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa giáo dục, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội…
 
Lãnh đạo toàn diện nhưng phải có trọng tâm trọng điểm, không dàn trải, không chạy theo thành tích, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, có tổng kết, rút kinh nghiệm, phát huy mặt mạnh, mặt tốt để nhân rộng; đồng thời phải kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức của cán bộ đảng viên…
 
Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh Sóc Trăng cần chú trọng huy động, phát huy các nguồn lực nội tại kết hợp với nguồn lực bên ngoài, hội nhập để làm đòn bẩy phát triển kinh tế-xã hội, tự lực tự cường; khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để nhanh chóng đưa Sóc Trăng vươn lên mạnh mẽ.
 
Cùng với đó, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đủ sức chiến đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo xã hội, xây dựng khối đoàn kết trong Đảng; thực hiện tốt chức năng phối hợp, giám sát của các tổ chức, đoàn thể để phát huy sức mạnh, thể chế hóa đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; có sự liên kết vùng, tranh thủ sự hỗ trợ phối hợp của các ngành địa phương để phát triển, xây dựng Sóc Trăng ngang tầm với truyền thống lịch sử, tiềm năng của tỉnh…

Minh Hoa