Vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm

Vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm

Số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng 29/12 cho thấy, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2022 ước đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.