Để 'con gà' của các ngân hàng chỉ đẻ 'trứng vàng'

Để 'con gà' của các ngân hàng chỉ đẻ 'trứng vàng'

Nhờ tệp khách hàng lớn đa dạng, cộng thêm các khoản phí trả trước từ các thỏa thuận độc quyền, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) đã trở thành “con gà đẻ trứng vàng” của nhiều ngân hàng.