Hà Tĩnh: Phát hiện 7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Hà Tĩnh: Phát hiện 7 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tại hai địa phương là Nghi Xuân và Thị xã Hồng Lĩnh của tỉnh Hà Tĩnh, ngành chức năng vừa ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Trong đó, huyện Nghi Xuân có 5 ca, 2 ca còn lại tại thị xã Hồng Lĩnh.