Well-being – Hướng đi mới của bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp thế giới

Well-being – Hướng đi mới của bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp thế giới

Hậu Covid-19, hành vi và tâm lý của các nhà đầu tư bất động sản đã dịch chuyển đáng kể. Trong đó, bất động sản Resort living, bất động sản wellness hay gần đây là bất động sản well-being đang trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu bởi sự nhận thức rõ nét “sức khoẻ chính là của cải quý giá nhất”.