Thaispace của bầu Thụy giảm hơn 90% vốn điều lệ

Thaispace của bầu Thụy giảm hơn 90% vốn điều lệ

Trong tháng 5 vừa qua, Thaispace của bầu Thuỵ bất ngờ giảm vốn điều lệ hơn 24.413 tỷ đồng xuống còn chưa tới 2.300 tỷ, tương đương mức giảm hơn 90%, và cơ cấu cổ đông cũng có sự thay đổi lớn.