Biến động tỷ giá tác động tới doanh nghiệp nào?

Biến động tỷ giá tác động tới doanh nghiệp nào?

Những ngày gần đây, chứng kiến sự biến động về tỷ giá của đồng ngoại tệ giao dịch tại các ngân hàng thương mại, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng, chủ trương tăng giá đồng ngoại tệ ở thời điểm này của Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng là phù hợp, để theo kịp xu hướng tăng giá của thị trường tiền tệ thế giới và tất nhiên sẽ ít nhiều có tác động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ở thời điểm gần như tất cả doanh nghiệp đang chạy nước rút về đích để hoàn thành kế hoạch năm 2023.