Sau 30 năm diện tích rừng tự nhiên tăng thêm 1,3 triệu ha

Sau 30 năm diện tích rừng tự nhiên tăng thêm 1,3 triệu ha

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, trong tổng số 10,3 triệu ha rừng tự nhiên của nước ta chỉ có 15% là rừng giàu, 50% là rừng trung bình, còn lại 35% là rừng nghèo kiệt. Đây là 1 thực tế chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ.
EU sắp đánh giá việc khắc phục 'thẻ vàng' của Việt Nam

EU sắp đánh giá việc khắc phục 'thẻ vàng' của Việt Nam

(DNVN) - Dự kiến tháng 5 tới, EU sẽ cử đoàn kỹ thuật sang Việt Nam để đánh giá tổng thể tình hình cũng như các nỗ lực mà Việt Nam đã triển khai biện pháp chống khai thác đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).