TP.HCM sẵn sàng cho "trận đánh lớn"

TP.HCM sẵn sàng cho "trận đánh lớn"

Trận chiến chống giặc Covid-19 tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Vì vậy, thành phố cần thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt hơn nữa chỉ đạo của Chính phủ.