Loạt chính sách kinh tế nổi bật hiệu lực từ 1/4

Loạt chính sách kinh tế nổi bật hiệu lực từ 1/4

Một số chính sách liên quan đến kinh tế như quy định về bảo lãnh nhà ở; hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện... sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/4/2023.
Chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 2/2022

Chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 2/2022

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản 5,7 triệu đồng/lần; giảm 50% phí cấp phép xuất nhập khẩu chất phóng xạ; một số quy định mới của Ngân hàng Nhà nước… là những chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2022.