Chứng khoán Trí Việt có tân Chủ tịch HĐQT

Chứng khoán Trí Việt có tân Chủ tịch HĐQT

CTCP Chứng khoán Trí Việt (HOSE: TVB) đã có thông báo thay đổi nhân sự của công ty. Theo đó, TVB bổ nhiệm ông Bùi Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Phạm Thanh Tùng.