Đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện tại Cà Mau

Đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện tại Cà Mau

Ngày 28/10, tại Cà Mau, ông Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực đã đi kiểm tra hiện trường và có buổi làm việc với ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau bàn giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh.
Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng 3 dự án lưới điện tại Trà Vinh

Tháo gỡ vướng mắc mặt bằng 3 dự án lưới điện tại Trà Vinh

Ngày 27/10, tại Trà Vinh, ông Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Trung Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc mặt bằng 3 dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh.