Quý II/2020, hoàn thành di dời đường điện phục vụ xây dựng cao tốc Bắc - Nam

Quý II/2020, hoàn thành di dời đường điện phục vụ xây dựng cao tốc Bắc - Nam

(DNVN) - Đây là mục tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 442/CĐ-TTg ngày 16/4/2020, về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020.