Gần 1 tỷ USD vốn FDI rót vào ngành kinh doanh BĐS trong 4 tháng đầu năm

Gần 1 tỷ USD vốn FDI rót vào ngành kinh doanh BĐS trong 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng đầu năm, ước tính vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 8,88 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ trong khi FDI thực hiện đạt hơn 5,85 tỷ USD, giảm 1,2%. Trong đó, 3 ngành hút vốn FDI lớn nhất lần lượt là công nghiệp chế biến chế tạo, tài chính ngân hàng và kinh doanh bất động sản.
Giải ngân vốn FDI cao nhất từ đầu năm

Giải ngân vốn FDI cao nhất từ đầu năm

Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 9 tháng đầu năm 2022, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng mạnh, đạt mức tăng cao nhất từ đầu năm, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 5,7 điểm phần trăm so với 8 tháng, đạt 15,4 tỷ USD.
Giải ngân vốn FDI thực hiện tăng 10%

Giải ngân vốn FDI thực hiện tăng 10%

Thông tin mới nhất từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài (FDI) 7 tháng năm nay ước đạt gần 11,57 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần cũng tăng mạnh.