Xăng, dầu có thể được giảm 50% thuế GTGT

Xăng, dầu có thể được giảm 50% thuế GTGT

Bộ Tài chính đưa ra phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng từ mức 10% xuống 5%; xăng E5 từ mức 8% xuống 4%; xăng E10 từ mức 7% xuống 3,5% xuống là 3%.