Thành lập ngay các đoàn công tác, tháo gỡ khó khăn việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với doanh nghiệp

Thành lập ngay các đoàn công tác, tháo gỡ khó khăn việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với doanh nghiệp

Đây là  kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp với các Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành về việc triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ diễn ra hôm 17/8.