Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Nghiên cứu mở rộng đối tượng và hạn mức vay vốn chính sách

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Nghiên cứu mở rộng đối tượng và hạn mức vay vốn chính sách

Chủ động nghiên cứu, đề xuất từng bước mở rộng đối tượng chính sách được vay vốn, nâng mức cho vay, thời hạn cho vay cho phù hợp với các Chương trình mục tiêu quốc gia, các mục tiêu an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước - đây là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đối với Ngân hàng Chính sách xã hội tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác diễn ra ngày 29/12 tại Hà Nội.