Hành vi của người tiêu dùng sẽ thay đổi ra sao trong năm 2023

Hành vi của người tiêu dùng sẽ thay đổi ra sao trong năm 2023

Hiểu được hành vi của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng đối với chiến lược kinh doanh và phát triển thương hiệu, và năm 2023 sẽ là một năm đầy thách thức đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc nắm bắt tâm lý người tiêu dùng.