Kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào năm 2022 tăng trưởng ấn tượng

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào năm 2022 tăng trưởng ấn tượng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào cả năm 2022 đạt giá trị 1,703 tỷ USD, tăng 24% so với cả năm 2021. Đạt mức tăng trưởng ấn tượng, vượt kỳ vọng Lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra tại Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào.