Đã đến lúc doanh nghiệp Việt phải tính cách “sống chung” với dịch Covid-19

Đã đến lúc doanh nghiệp Việt phải tính cách “sống chung” với dịch Covid-19

Theo các chuyên gia, ngoài những giải pháp của Chính phủ và các địa phương thì các doanh nghiệp cũng cần phải tính đến câu chuyện tái thiết kế các phương thức kinh doanh, tìm kiếm khả năng kinh doanh mới, tái cơ cấu doanh nghiệp, tìm cách thức quản trị mới để sống chung, sống an toàn với dịch bệnh.