Khẩn trương ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Tố cáo năm 2018

Khẩn trương ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Tố cáo năm 2018

(DNVN) - Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chính phủ cần khẩn trương ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Tố cáo năm 2018, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định khuyến nghị.