Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Ưu tiên tạo đột phá trên 3 lĩnh vực giúp Thủ đô chuyển mình và phát triển

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Ưu tiên tạo đột phá trên 3 lĩnh vực giúp Thủ đô chuyển mình và phát triển

Chiều 22/7, HĐND TP Hà Nội đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 8) để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chiều 22/7, tại Kỳ họp thứ 8, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 100% số phiếu đồng ý.