Mô hình

Mô hình "hybrid-working" lên ngôi, nhiều thách thức cho nhà quản lý

Sau đại dịch, nhu cầu linh hoạt trong công việc của người lao động tăng cao. "Hybrid-working" trở thành xu hướng mới và được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình làm việc của tương lai. Tuy nhiên, mô hình này cũng đặt ra không ít thách thức cho các nhà quản lý trong việc quản lý hiệu suất và gắn kết trong công ty.