'Doanh nghiệp còn gặp khó khăn về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính'

'Doanh nghiệp còn gặp khó khăn về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính'

Trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, chi phí sản xuất, chi phí logistics tăng cao...