Chấm dứt hợp đồng thuê tài sản như thế nào là đúng luật?

Chấm dứt hợp đồng thuê tài sản như thế nào là đúng luật?

Do tôi không có nhu cầu sử dụng xe ô tô và muốn kiếm thêm một khoản tài chính nên tôi đã cho anh Nam thuê xe của mình. Một thời gian sau, tôi phát hiện anh Nam đã lấy xe ô tô của tôi cho người khác thuê lại trong khi giữa chúng tôi không có thỏa thuận về việc này. Luật sự cho tôi hỏi, trong trường hợp này tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với anh Nam không?
Mượn chứng chỉ hành nghề xây dựng bị xử phạt như thế nào?

Mượn chứng chỉ hành nghề xây dựng bị xử phạt như thế nào?

Tôi hoạt động xây dựng nhưng do thiếu chứng chỉ hành nghề nên tôi có mượn bạn của tôi để tổ chức hoạt động xây dựng. Tôi muốn hỏi nếu bị cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra phát hiện thì tôi bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?