Cách huy động vốn khởi nghiệp từ người thân và bạn bè

Cách huy động vốn khởi nghiệp từ người thân và bạn bè

(DNVN) - Trước khi bước vào các cuộc pitching kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp bạn hãy thử tìm cách kêu gọi vốn từ bạn bè, gia đình, những người thân. Điều này không quá khó bởi thực tế thì bạn đang trao cho họ cơ hội thu về lợi nhuận, tuy nhiên cần phải có chiến lược sao cho thuyết phục.