Kỳ vọng đạt mức tối đa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023

Kỳ vọng đạt mức tối đa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023

Kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 8/2023 với nhiều chỉ tiêu kinh tế có mức tăng so với tháng 7/2023 như: sản xuất công nghiệp tăng; hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động; thu hút vốn đầu tư nước ngoài, giải ngân vốn đầu tư công có nhiều điểm sáng; lạm phát được kiểm soát…
Tăng trưởng của kinh tế châu Á trên đà bứt phá

Tăng trưởng của kinh tế châu Á trên đà bứt phá

Theo nhà kinh tế trưởng tại châu Á của Morgan Stanley, Chetan Ahya, đà phục hồi hậu đại dịch tại khu vực này sẽ mạnh hơn trong nửa cuối năm nay. Vào cuối năm, ông nhận định tăng trưởng kinh tế của châu Á sẽ vượt Mỹ 4,4 điểm phần trăm.