Bầu Thụy tiếp tục chào mua cổ phiếu của Thaiholdings

Bầu Thụy tiếp tục chào mua cổ phiếu của Thaiholdings

Thaiholdings vừa nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phiếu THD của Bầu Thụy với mức giá thấp hơn giá giao dịch hiện tại của THD trên sàn chứng khoán. Nếu giao dịch thành công, dự kiến tỷ lệ sở hữu tại Thaiholdings của Bầu Thụy sẽ vượt 25%.