Ký sự: Về Hà Tĩnh ngược dòng sông La

Ký sự: Về Hà Tĩnh ngược dòng sông La

Sông La được bắt nguồn từ 2 con sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố hợp với sông Lam đổ ra biển cả. Nơi khởi nguồn dòng sông đã để lại biết bao nhiêu giá trị cảnh đẹp của vạn vật và huyền tích trên mảnh đất địa linh hồi ấy.