Gần hết tháng 9, Việt Nam thu hút FDI đạt hơn 20 tỷ USD

Gần hết tháng 9, Việt Nam thu hút FDI đạt hơn 20 tỷ USD

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, tính đến 20/9/2023, tổng dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt gần 20,21 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, giải ngân vốn FDI trong 9 tháng năm đạt gần 16 tỷ USD, con số cao nhất trong giai đoạn 2018-2023.
Thu hút FDI theo hướng lựa chọn hợp lý

Thu hút FDI theo hướng lựa chọn hợp lý

Hải Phòng luôn duy trì vị trí trong nhóm đầu của cả nước thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI). Quá trình thu hút đầu tư có bước tiến mạnh cả về số lượng vốn và chất lượng, hiệu quả dự án. Các tập đoàn lớn đã lựa chọn Hải Phòng để đặt trụ sở chính và nhà máy sản xuất tập trung với quy mô lớn.
Thu hút FDI trong bối cảnh lạm phát

Thu hút FDI trong bối cảnh lạm phát

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm 2022, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và những biến động khó lường của thế giới.