Saigon Shipmarin - Nơi hồi sinh các con tàu

Saigon Shipmarin - Nơi hồi sinh các con tàu

(DNVN) - Hiện nay, các nhà máy đóng và sửa chữa tàu đều có năng lực cạnh tranh cao đã đặt ra cho công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn (Saigon Shipmarin) những thách thức lớn trong thời gian sắp tới về việc nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển và trẻ hóa nhân lực, mở rộng thị trường hơn nữa với cả trong và ngoài nước.