Doanh nghiệp trước CPTPP - ứng phó và vượt qua thử thách

Doanh nghiệp trước CPTPP - ứng phó và vượt qua thử thách

(DNVN) - Tận dụng được CPTPP đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chủ động từ A đến Z: từ khâu tìm hiểu sâu và kỹ về Hiệp định, cho tới thay đổi tư duy kinh doanh để phát triển vững chắc, tìm hướng hợp tác với các thị trường đối tác để thu hút mạnh mẽ đầu tư trực tiếp, thậm chí là chủ động tiếp cận các vụ kiện quốc tế để học hỏi kinh nghiệm.