Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Bảo Hiểm Xã Hội

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết,...

Xem thêm