Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người đứng đầu Nhà nước Việt Nam, là nguyên thủ quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Xem thêm