Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#công nghệ

Công nghệ là sự phát minh, sự thay đổi, việc sử dụng, và kiến thức về các công cụ, máy móc, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp, hệ thống để giải quyết một vấn đề, cải tiến một giải pháp đã tồn tại.

Xem thêm