Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay theo Hiến pháp, đồng thời là chính đảng duy nhất được phép hoạt động trên đất nước Việt Nam, và được đảm bảo bằng Điều 4 Hiến pháp năm 1980

Xem thêm
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao