Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#đăng ký doanh nghiệp

Tổng hợp tin tức đặc biệt về đăng ký doanh nghiệp - Tin tức đặc biệt về đăng ký doanh nghiệp trên doanhnhanvn.vn. Mời các bạn xem và cùng bình luận, chia sẻ.

  • Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

    Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

    THỜI CUỘC - 3 năm trước
    (DNVN) - Thay đổi ngành nghề kinh doanh là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Mặc dù trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn thể hiện nội dung danh sách ngành nghề kinh doanh như trước, tuy nhiên, những ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp đăng ký sẽ được lưu giữ trên hệ thống và được công bố tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp. 
Xem thêm
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao