Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Tổng hợp tin tức đặc biệt về doanh nghiệp ngoài quốc doanh - Tin tức đặc biệt về doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên doanhnhanvn.vn. Mời các bạn xem và cùng bình luận, chia sẻ.

Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam dưới tác động của việc cải thiện môi trường pháp lý(*)

Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam dưới tác động của việc cải thiện môi trường pháp lý(*)

(DNVN) - Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Từ khi tiến hành đường lối đổi mới đến nay, nhận thức, chủ trương của Đảng về kinh tế tư nhân ngày càng được bổ sung, hoàn thiện. Các hoạt động lập pháp nhằm tạo hành lang pháp lý cho kinh tế tư nhân phát triển, diễn ra mạnh mẽ, thể chế hóa, đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn.
Xem thêm
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao