Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Dũng lò vôi

Huỳnh Uy Dũng là một doanh nhân và chính trị gia người Việt Nam. Ông là chủ sở hữu của Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến rộng trên 450 ha ở tỉnh Bình Dương, là Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam.

Xem thêm
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao