Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Giết người

Giết người là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật. Hậu quả của hành vi trái luật này là hậu quả chết người.

Xem thêm