Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#hiếp dâm

Hiếp dâm là hành động dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân. Ngoài ra, cưỡng dâm là việc dùng mọi thủ đoạn khiến nạn nhân miễn cưỡng thực hiện hành vi giao cấu.

Xem thêm