Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước (tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam State Treasury) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước,..

Xem thêm