Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#nền kinh tế thu nhập cao

Tổng hợp tin tức đặc biệt về nền kinh tế thu nhập cao - Tin tức đặc biệt về nền kinh tế thu nhập cao trên doanhnhanvn.vn. Mời các bạn xem và cùng bình luận, chia sẻ.

WB: Tăng trưởng năng suất có vai trò quan trọng trong Chiến lược Phát triển Việt Nam

WB: Tăng trưởng năng suất có vai trò quan trọng trong Chiến lược Phát triển Việt Nam

(DNVN) - Mô hình tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cần đặt trọng tâm vào tăng năng suất, dựa trên sự tích lũy cân bằng và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn khác nhau – vốn tư nhân, vốn nhà nước, vốn nhân lực, vốn tự nhiên cũng như dựa vào đổi mới sáng tạo. Những cải cách toàn diện và sâu rộng về thể chế và thị trường sẽ thúc đẩy mạnh mẽ những động lực này.
Xem thêm