Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Phó thủ tướng

Phó Thủ tướng Chính phủ là một chức vụ trong Chính phủ Việt Nam, được quy định ngay từ Hiến pháp 1946. Kể từ năm 1981, theo Hiến pháp 1980, chức vụ này được gọi là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Xem thêm
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao