Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Quốc hội khóa XV

Quốc hội khóa mới có nhiều thay đổi, tăng số đại biểu chuyên trách, giảm đại biểu cơ quan Đảng, Chính phủ, tăng số lượng đại biểu là người ngoài Đảng. Quốc hội bàn thảo, thống nhất nhiều quyết sách quan trọng.

Xem thêm