Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Sữa

Sữa là một chất lỏng màu trắng đục được tạo ra bởi con cái của động vật có vú. Khả năng tạo ra sữa là một trong những đặc điểm phân định động vật có vú.

Xem thêm