Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Tổng Bí thư

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, hay Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thường được gọi tắt là Tổng Bí thư, là người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm