Tân Hiệp Phát triển khai ghi nhận thành tích 6 tháng đầu năm

14:08 | 16/03/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Chương trình Ghi nhận thành tích 6 tháng đầu năm 2020 đã đánh giá 1.621 nhân viên của Tập đoàn trong 10/17 khối.

Tân Hiệp Phát triển khai ghi nhận thành tích 6 tháng đầu năm - ảnh 1
Phó Tổng giám đốc Trần Ngọc Bích cho rằng Chương trình Ghi nhận thành tích là xương sống củaTân Hiệp Phát.
Ghi nhận thành tích là một trong những chương trình thường niên được đầu tư nhiều thời gian và nguồn lực của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Mỗi năm, Tân Hiệp Phát sẽ rà soát ghi nhận thành tích nhân viên theo hai đợt: 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Ghi nhận thành tích sẽ tiến hành công khai, minh bạch thông tin dựa vào bộ tiêu chuẩn năng lực tại từng vị trí, phản hồi 360 độ từ các bên liên quan, sau đó được Hội đồng thẩm định để có kết quả ghi nhận cuối cùng.

Năm nay, tính đến ngày 06/03/2020, tiến độ tổ chức Hội đồng cấp Khối trong Chương trình Ghi nhận thành tích của Tân Hiệp Phát đã đạt được 10/17 Khối đã và đang đánh giá, trong đó có 4 Khối đã hoàn thành gồm Nhà máy Bình Dương, Nhà máy Chu Lai và Nhà máy Hà Nam.

Số nhân viên của Tập đoàn đã được đánh giá là 1621 người. Trong đó, số lượng nhân viên thay đổi điểm hành vi nhưng không thay đổi kết quả thành tích là 310 người, số lượng nhân viên thay đổi điểm thành tích là 15 người (tăng hạng 2 nhân viên, giảm hạng 13 nhân viên).

Tân Hiệp Phát triển khai ghi nhận thành tích 6 tháng đầu năm - ảnh 2
Toàn cảnh phiên họp hội đồng Ghi nhận thành tích Khối CS&G 
Chương trình Ghi nhận thành tích tại Tân Hiệp Phát không chỉ giúp nhân viên hoàn thiện bản thân, hướng đến việc đáp ứng những tiêu chuẩn của công ty mà còn là cơ sở để đánh giá năng lực nhân viên một cách công khai, minh bạch, tạo động lực và khuyến khích mỗi nhân viên phát triển, nỗ lực hơn trong công việc.

Đây cũng là quy trình mất nhiều thời gian và tốn nhiều công sức của Tập đoàn. Quá trình này sẽ tiến hành công khai, minh bạch thông tin dựa vào bộ tiêu chuẩn năng lực tại từng vị trí, phản hồi từ các bên liên quan, sau đó được hội đồng thẩm định để có kết quả đánh giá cuối cùng.

Nếu như ở cách thông thường mà nhiều công ty áp dụng thì xếp hạng cá nhân phụ thuộc vào sự cân đối giữa kết quả của các cá nhân khác trong cùng đơn vị thì tại Tân Hiệp Phát xếp hạng đánh giá thành tích cá nhân dựa trên năng lực/thái độ và kết quả công việc đóng góp của cá nhân vào thành tích chung, không phụ thuộc vào kết quả của các cá nhân khác trong cùng đơn vị.

Theo Phó Tổng Giám Tân Hiệp Phát Trần Ngọc Bích, chương trình Ghi nhận thành tích chính là xương sống của Tập đoàn: Chúng ta cần có quy trình, hệ thống đánh giá thành tích vì nó là cơ sở để nhận diện kết quả, hoạt động, hiệu quả làm việc của nhân viên để xem họ có đạt được tiêu chuẩn mà công ty đề ra cho vị trí đó hay không.

Tại hội đồng xét duyệt, người phản hồi 360 độ, khách hàng và chủ tịch hội đồng là giám đốc khối sẽ dùng bộ tiêu chí của công ty để bóc tách vấn đề, tìm kiếm hành vi và giúp cho nhân viên có những phản hồi cụ thể nhất. Đó cũng là cách giúp nhân viên biết được điểm cần cải thiện nhằm nỗ lực học hỏi và phát triển hơn để đạt được đánh giá tốt nhất. Việc từng cá nhân đều trong tâm thế luôn mong muốn cải tiến và chủ động trong công việc, phát triển bản thân sẽ góp phần lớn vào quá trình phát triển bền vững của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.