Tập đoàn VNPT lãi hơn 7.100 tỷ đồng năm 2021

Lê Thị Thu Hà 09:15 | 27/12/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Năm nay, VNPT đã nộp ngân sách nhà nước 5.408 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 10%.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu 56.605 tỷ đồng, vượt 3,4% kế hoạch năm. Trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 45.842 tỷ đồng, kết quả này được đánh giá sau khi đã loại trừ yếu tố do ảnh hưởng của COVID-19.

Lợi nhuận tập đoàn đạt 7.103 tỷ đồng và hoàn thành chỉ tiêu năm. Năm nay, VNPT đã nộp ngân sách nhà nước 5.408 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt 10%.

Trong năm 2021, VNPT đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn lớn như Nokia (Phần Lan), Thales (Pháp), Babylon (Anh). Các thỏa thuận này đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển hạ tầng số và sản phẩm số của VNPT.

Trong lĩnh vực hợp tác đa phương, VNPT tiếp tục tham gia vào các tổ chức quốc tế như Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU), Tổ chức Viễn thông châu Á – Thái Bình Dương (APT), GSMA, TMForum.

Ngoài ra, tập đoàn cũng đã trở thành thành viên chính thức của các tổ chức quốc tế mới bao gồm Liên minh vô tuyến mở (O-RAN Alliance) và Hội đồng thông tin vệ tinh Châu Á Thái Bình Dương (APSCC).