Doanh nghiệp "khát vốn" để hồi phục sau đại dịch

Doanh nghiệp "khát vốn" để hồi phục sau đại dịch

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (BNCPTKTN) cho biết các doanh nghiệp (DN) rất "khát" vốn và đặt vấn đề tiêm chủng lên hàng đầu nhằm có cơ hội hoạt động trở lại bình thường sau dịch.